Perhatikan gambar di bawah ini! Pada gambar tersebut dalam permainan sepak bola ...

Perhatikan gambar di bawah ini! Pada gambar tersebut dalam permainan sepak bola merupakan teknik gerakan … a. takling b. dribling c. heading d. shooti