Kepriye carane ngrembakake budi pekerti luhur marang kanca saklasmu?

Kepriye carana ngrembakake budi pekerti luhur marang kanca saklasmu?