Pengertian Wayang dan 13+ Jenis Wayang (Fungsi, Arti, Contoh, Manfaat)

Wayang yaiku sawijining wujud seni pertunjukan kang awujud drama kang khas. Seni kang kamot sajroning pertunjukan iki yaiku: seni swara, seni sastra.